Wydarzenie

Ewakuacja i sytuacje zagrożenia – wsparcie osób z niepełnosprawnością

Witelonka w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa zorganizowała dwudniowe szkolenie pt. „Ewakuacja i sytuacje zagrożenia – wsparcie osób z niepełnosprawnością”

Witelonka w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa zorganizowała dwudniowe szkolenie pt. „Ewakuacja i sytuacje zagrożenia – wsparcie osób z niepełnosprawnością”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Collegium Witelona. Szkolenie odbyło się w ramach projektu pt. „Collegium Witelona - Uczelnia dostępna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Państwa.