Wydarzenie

Wizyta w II LO w Legnicy

Collegium Witelona gościło w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.

Przedstawiciele Collegium Witelona 9 marca odwiedzili II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy. Witelonkę reprezentowali pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: Dziekan dr Monika Sobolak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik i dr Małgorzata Jusiakowska-Piputa. 

Delegacja została ciepło przyjęta przez Panią Wicedyrektor mgr Magdalenę Wodałę-Turkiewicz, grono pedagogiczne oraz uczniów klas trzecich i czwartych z rozszerzonym profilem biologiczno-chemicznym. 

Po krótkiej prelekcji dr Małgorzaty Jusiakowskiej-Piputy na temat roli specjalistów z zakresu dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego w perspektywie kryzysu demograficznego i starzejącego się społeczeństwa, Kierownik Zakładu opowiedziała o praktycznych dylematach absolwenta, stojącego przed wyborem przyszłego zawodu. Z kolei Pani Dziekan przedstawiła możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. To było bardzo udane spotkanie! 

Do zobaczenia w murach Collegium Witelona już 15 marca na Warsztatach Edukacyjnych oraz 14 kwietnia podczas Dnia Otwartych Drzwi. Witelonka zaprasza!