Aktualności

Konkurs na granty realizowane w 2024 roku

Ogłaszamy konkurs na przyznanie grantów wewnętrznych na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w 2024 roku, mających na celu:
- rozwój naukowy nauczycieli akademickich,
- kształtowanie specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
- doskonalenie metod dydaktycznych,
- rozwój nowych kierunków kształcenia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunków podejmowania projektów badawczych przez nauczycieli akademickich - pisemne i elektroniczne wnioski o przyznanie grantu na projekt badawczy realizowany w 2024 roku należy składać do dnia 15 lutego 2024 r. w pokoju nr 216 w budynku C.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Komisji konkursowej ds. przyznawania grantów - Pani Emilia Strynkowska (pokój 216 w budynku C), tel. 76 723 23 46, e-mail: emilia.strynkowska@collegiumwitelona.pl

Konkurs na granty realizowane w 2023 roku

Ogłaszamy konkurs na przyznanie grantów wewnętrznych na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w 2023 roku, mających na celu:
- rozwój naukowy nauczycieli akademickich,
- kształtowanie specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
- doskonalenie metod dydaktycznych,
- rozwój nowych kierunków kształcenia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunków podejmowania projektów badawczych przez nauczycieli akademickich - pisemne i elektroniczne wnioski o przyznanie grantu na projekt badawczy realizowany w 2023 roku należy składać do dnia 15 lutego 2023 r. w pokoju nr 216 w budynku C.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Komisji konkursowej ds. przyznawania grantów - Pani Emilia Strynkowska (pokój 216 w budynku C), tel. 76 723 23 46, e-mail: emilia.strynkowska@collegiumwitelona.pl
 

Konkurs na granty realizowane w 2022 roku

Ogłaszamy konkurs na przyznanie grantów wewnętrznych na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w 2022 roku, mających na celu:
- rozwój naukowy nauczycieli akademickich,
- kształtowanie specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
- doskonalenie metod dydaktycznych,
- rozwój nowych kierunków kształcenia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunków podejmowania projektów badawczych przez nauczycieli akademickich - pisemne i elektroniczne wnioski o przyznanie grantu na projekt badawczy realizowany w 2021 roku należy składać do dnia 15 lutego 2022 r. w pokoju nr 216 w budynku C.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Komisji konkursowej ds. przyznawania grantów - Pani Emilia Strynkowska (pokój 216 w budynku C), tel. 76 723 23 46, e-mail: emilia.strynkowska@collegiumwitelona.pl

 

Konkurs na granty realizowane w 2021 roku

Ogłaszamy konkurs na przyznanie grantów wewnętrznych na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w 2021 roku, mających na celu:
- rozwój naukowy nauczycieli akademickich,
- kształtowanie specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych PWSZ,
- doskonalenie metod dydaktycznych,
- rozwój nowych kierunków kształcenia.

Zgodnie z Uchwałą nr VI/27 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie warunków podejmowania projektów badawczych przez nauczycieli akademickich - pisemne i elektroniczne wnioski o przyznanie grantu na projekt badawczy realizowany w 2021 roku należy składać do dnia 15 lutego 2021 r. w pokoju nr 216 w budynku C.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Komisji konkursowej ds. przyznawania grantów - Pani Emilia Strynkowska (pokój 216 w budynku C), tel. 76 723 23 46, e-mail: strynkowskae@pwsz.legnica.edu.pl

Uchwała Nr VI/27 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z dnia 24 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Naszej Uczelni w zakładce: Nauka - Projekty badawcze.

 

Możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w 2020 r. za aktywność publikacyjną w 2019 roku

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w naszej Uczelni mogą uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w 2020 roku za szczególną aktywność publikacyjną w 2019 roku.

Podstawę do rozpatrzenia możliwości przyznania tego dodatku będzie stanowić wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w 2019 roku (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/17 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 9 sierpnia 2017 r.) złożony do dnia 30 stycznia 2020 r. w naszej Bibliotece (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - pokój 336 w budynku A).

Do obliczania liczby punktów za dorobek publikacyjny w 2019 r. będzie stosowany wykaz MNiSW punktowanych czasopism, który obowiązywał w 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii (dorobku naukowego) przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w naszej Uczelni zawarte są w/w zarządzeniu JM Rektora oraz są dostępne wraz z drukami do pobrania na stronie internetowej naszej Uczelni w zakładce: Nauka-Aktywność naukowa.