Ochrona własności intelektualnej

Skład komisji

Komisję powołuje Rektor na okres swojej kadencji, a w jej skład wchodzą:
- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jako przewodniczący,
- dziekani wydziałów,
- redaktor naczelny wydawnictwa Uczelni,
- Kanclerz.


Sekretarzem komisji, bez prawa głosu, jest pracownik Działu Badań, Projektów i Współpracy

Pliki do pobrania

 • pdf, 0.33 MB

  Uchwała Senatu

  Uchwała Nr V/123 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2015 r.

 • docx, 0.01 MB

  Oświadczenie

 • docx, 0.01 MB

  Zgłoszenie dobra własności przemysłowej