Wydarzenie

Wizyta w I LO w Legnicy

Młodzież wysłuchała prelekcji na temat utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej.

Przedstawicielki Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona spotkały się z uczniami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.

Młodzież z klas maturalnych o profilu przyrodniczym oraz biologiczno-chemicznym wysłuchała prelekcji na temat utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej, którą przygotowała dr Małgorzata Jusiakowska-Piputa. Z kolei dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik opowiadała o obiecujących perspektywach zatrudnienia absolwentów kierunków medycznych takich jak: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne czy Zdrowie publiczne. Witelonka dziękuję licealistom za swoje spostrzeżenia i opinie na temat przyszłości!