Wydarzenie

Witelon w Zespole Medycznym - warsztaty

Warsztaty edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

W ramach warsztatów edukacyjnych Witelon w Zespole Medycznym, młodzież miała okazję zgłębić nie tylko tajniki anatomii z wykorzystaniem multimedialnego stołu anatomicznego, ale również uczestniczyć w akcji udzielania pomocy medycznej ofiarom pożaru.

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej maturzyści brali czynny udział w symulacjach medycznych, zwiedzali pracownie pielęgniarskie i położnicze, poznawali metody fizjoterapii w pracowniach medycyny fizykalnej, masażu i terapii manualnej. Warsztaty  zakończyły się poczęstunkiem „kulkami mocy” przygotowanymi przez studentów kierunku Dietetyka.

W wydarzeniu wzięło udział 140 uczniów z trzech szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi.