Wydarzenie

Zainaugurowano „Akademię Liderów”

W Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. zainaugurowano „Akademię Liderów”.

Jest to cykl spotkań dla dyrektorów, kierowników praktycznej nauki zawodu oraz doradców zawodowych z partnerskich szkół Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego #Witelonka jest częścią. Pierwsze spotkanie pt. „Współczesny marketing w placówce oświatowej” poprowadziła dr Justyna Lewandowska-Bratek z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona. W swojej prezentacji skupiła się na kwestiach związanych z marketingiem usług oraz zarządzaniem relacjami.