Wydarzenie

Zajęcia w Centrum Nowoczesnych Technologii

Uczniowie na zajęciach w Centrum Nowoczesnych Technologii Collegium Witelona.

Uczniowie klasy mundurowej z VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na specjalnych zajęciach w Centrum Nowoczesnych Technologii Collegium Witelona zapoznali się z obsługą miejsca wypadku drogowego przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości. W trakcie zajęć wykorzystywano procedury Policji stosowane na miejscu zdarzenia, w tym: techniczne zabezpieczenie, penetracja terenu przy wykorzystaniu drona, zabezpieczanie śladów, dokonywanie pomiarów, itd. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona.