Wydarzenie

Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Za nami uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona

W piątek, 14 lipca dyplomy odebrali świeżo upieczeni absolwenci kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo studia I stopnia, Pielęgniarstwo studia II stopnia oraz Ratownictwo Medyczne. Najlepszych absolwentów, autorów prac dyplomowych oraz studentów, działających na rzecz uczelni i wydziału uhonorowano wyróżnieniami. Podziękowano także nauczycielom akademickim: opiekunom kół naukowych i promotorom. W trakcie uroczystości Fizjoterapeuci złożyli ślubowanie oraz nastąpiło „czepkowanie” Pielęgniarek i Pielęgniarzy wstępujących w zawody. Życzymy wszystkim absolwentom samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Jesteśmy pewni, że będziecie wspaniałymi ambasadorami Collegium Witelona w świecie medycznym. Witelonka gratuluje!