Wydarzenie

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty!

Uczniowie Zespołu Szkól Akademickich w poniedziałek 4 września rozpoczęli nowy rok szkolny.

Uczniowie Zespołu Szkól Akademickich, czyli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy i Technikum Akademickiego w Legnicy w poniedziałek 4 września rozpoczęli nowy rok szkolny. Podczas uroczystości w Collegium Witelona, Dyrektorzy - dr Dariusz Wędzina oraz mgr inż. Krystian Sadowski - życzyli uczniom, aby jak najlepiej wykorzystali możliwości jakie oferują ALO i TA. Podkreślili, że szkoły są miejscem, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia i pracy zawodowej. Szkoły zapewniają uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym koła naukowe, sekcje sportowe, warsztaty i kursy. Witelonka życzy wszystkim Uczniom i Nauczycielom udanego roku szkolnego!