Wydarzenie

Witelonka wspólnie z Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firmą 5sautomate, 3 listopada zorganizowały #warsztaty w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

#Witelonka wspólnie z Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firmą 5sautomate, 3 listopada zorganizowały #warsztaty w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

Dotyczyły one przemysłowej inspekcji wizyjnej i nowoczesnych rozwiązań inżynierskich.