Wydarzenie

„Kurs na licencję maszynisty”

Rozpoczął się „Kurs na licencję maszynisty" organizowany przez Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów działający przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Kurs trwa cztery miesiące i obejmuje 325 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych, w tym zajęcia praktyczne prowadzone na symulatorze pojazdów kolejowych.