Wydarzenie

"Seminarium Biznesowo-Przemysłowe”

W Collegium Witelona 27 października odbyło się inauguracyjne „Seminarium Biznesowo-Przemysłowe”.

W Collegium Witelona 27 października odbyło się inauguracyjne „Seminarium Biznesowo-Przemysłowe” z udziałem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Licznie zgromadzonych gości przywitała Pani dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, po czym pierwsze w tym roku akademickim seminarium otworzył Pan Przemysław Bożek – Prezes LSSE S.A. Wydarzenie poświęcone było omówieniu korzyści jakie może uzyskać każdy przedsiębiorca inwestujący w LSSE S.A. oraz przybliżyło słuchaczom obszary działalności klastrów strefowych.

„Seminaria Biznesowo-Przemysłowe” są kontynuacją organizowanych przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych „Seminariów Przemysłowych”, w których w ubiegłym roku akademickim wzięło udział 15 renomowanych przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym regionie.