Wydarzenie

"Akademia Liderów" w Collegium Witelona

Ostatnie spotkanie dla uczestników „Akademii Liderów” poprowadził Pan mgr inż. Marcin Żmuda.

Ostatnie spotkanie dla uczestników „Akademii Liderów” zorganizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. przy współpracy z Collegium Witelona poprowadził Pan mgr inż. Marcin Żmuda, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Prowadzący omówił zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz zaprezentował jego praktyczne aspekty, mające zastosowanie na co dzień. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu „Akademii Liderów”, które zostały wręczone przez Pana Przemysława Bożka - Prezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Panią Bogumiłę Wątorek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Witelonka gratuluje!