Wydarzenie

Uczniowie zwiedzali MCSM

Uczniowie z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Legnicy odwiedzili Collegium Witelona.

Uczniowie 7 i 8 klasy z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Legnicy 8 grudnia odwiedzili Collegium Witelona. Młodzież w ramach zajęć z biologii - z zakresu nauk o człowieku - mogła zobaczyć procesy, które zachodzą w organizmie ludzkim na specjalistycznych, wielofunkcyjnych fantomach, w które wyposażone jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Studenci oraz dydaktycy przeprowadzili zajęcia z edukacji zdrowotnej oraz pokazali jak ważny i szeroki zakres kompetencji zawodowych posiadają absolwenci kierunków Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo Medyczne. Witelonka dziękuję za wizytę!