Wydarzenie

Collegium Witelona odznaczone orderem Polonia Semper Fidelis

Collegium Witelona otrzymało od Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prestiżowy order Polonia Semper Fidelis.

Order został przyznany Uczelni za działania na rzecz patriotyzmu, kultywowanie polskości w kraju i za granicą, a także za kształtowanie wśród studentów wrażliwości na los innych ludzi, empatii  i obywatelskich postaw. Zgodnie z tradycją, order Polonia Semper Fidelis znalazł swoje stałe miejsce na sztandarze Uczelni - odznaczenie wpiął w sztandar Collegium Witelona prof. dr hab. Leszek Stadniczenko, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

To niejedyne wyróżnienie, którym TPD doceniło Witelonkę w czasie uroczystego Zjazdu: za dobre serce i wieloletnią pomoc dzieciom, uhonorowany został  Medalem im. dr Henryka Jordana - najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez TPD - Pan mgr Jerzy Stefaniak, zastępca Kanclerza Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Działające w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa koło TPD znalazło się w tym roku na jednym z czołowych miejsc w  Rankingu Kół Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy. Wyniki Rankingu zostaną oficjalnie ogłoszone 21 czerwca, podczas uroczystego podsumowania działalności TPD w Legnicy, w roku szkolnym 2022/23.