Wydarzenie

„Unikalność pokoleń”

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w warsztatach z komunikacji międzypokoleniowej.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Witelona 1 marca uczestniczyli w warsztatach z komunikacji międzypokoleniowej, które jak się okazało, były doskonałą okazją do budowania relacji poprzez wspólne działanie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Collegium Witelona: Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów - dr Monika Wierzbicka, prof. CW, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr Bogumiła Wątorek, prof. CW, Zastępca Kanclerza – mgr Jerzy Stefaniak, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” – mgr Mirosław Zaguła, Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy – dr Dariusz Wędzina, a także grono uczniów i studentów.

Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy grupy licealistów klasy IV P Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, uczestniczących w projekcie społecznym pn. „Unikalność pokoleń”, prowadzonego w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Uczestnicy sformułowali wiele interesujących wniosków, wynikających z faktu, że każde pokolenie jest inne, różni się ideałami, poglądami, podejściem do wykonywanych obowiązków, do siebie i innych ludzi. Poza różnicami seniorzy i młodzi ludzie znaleźli wiele wspólnych wartości, co pozwala na optymistyczny wniosek , że konflikt generacji nie jest nieunikniony, ponieważ „ Możemy się zrozumieć pod warunkiem, że tego chcemy”.

Biorąc pod uwagę ile radości spotkanie dostarczyło uczestnikom i jak entuzjastycznie wyrazili chęć kolejnych spotkań w atmosferze międzypokoleniowego, twórczego dialogu porozumienie jest możliwe.