Wydarzenie

XIV Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

W Collegium Witelona odbył się pierwszy etap, w którym wzięło udział 45 studentów.

W Collegium Witelona odbył się pierwszy etap XIV Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Wzięło w nim udział 45 studentów 3 roku kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia. Studenci rozwiązywali test złożony z 60 pytań . Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 5 studentek z najwyższą liczbą  punktów.  Etap II odbędzie się 9 kwietnia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Studenci będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności praktyczne, wykonując procedury medyczne na fantomach i trenażerach oraz ustalając plan opieki nad pacjentem.  Do III etapu Olimpiady Komisja Konkursowa zakwalifikuje 2 studentów, którzy 10 maja wezmą udział w finale Olimpiady Pielęgniarskiej w Przemyślu. Tam zmierzą się z najlepszymi studentami pielęgniarstwa z 10 uczelni z całego kraju. Witelonka gratuluje uczestnikom pierwszego etapu i życzy powodzenia w dalszych zmaganiach!