Wydarzenie

Studentom podziękowano za zaangażowanie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych podziękował studentom.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr inż. Piotr Nadybski, prof. CW spotkał się ze studentami Collegium Witelona w celu podsumowania i podziękowania im za zaangażowanie w działalność na rzecz Wydziału i Uczelni. Spotkanie stało się doskonałą do okazją do wyrażenia przez Dziekana podziękowań za wkład pracy, a tym samym docenienie studentów, którzy w ubiegłym roku angażowali się w różne inicjatywy realizowane w ramach Wydziału. Dziekan gościł studentów, którzy uczestniczyli w projekcie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, a także pomogli w organizacji i uczestniczyli w Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej. W spotkaniu wzięli udział również studenci będący wolontariuszami w pierwszym i do tej pory jedynym ośrodku kuratorskim funkcjonującym w uczelni wyższej. Dziekan zaprosił także na spotkanie dr Beatę Skwarek i dr. Pawła Kobesa, którzy jako pracownicy Wydziału inicjowali, wspierali i kierowali aktywnością studentów w ww. przedsięwzięciach.