Wydarzenie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Uczniowie Technikum Akademickiego w Legnicy wzięli udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Uczniowie Technikum Akademickiego w Legnicy wzięli udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem przewodnim „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Wydarzenie zorganizowano w Czytelni Naukowej nr 2 Biblioteki Collegium Witelona. Olimpiada organizowana cyklicznie od 1987 roku przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma na celu edukację ekonomiczną młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.