Wydarzenie

Bezpłatne studia podyplomowe Doradca rodziny

W Collegium Witelona 22 kwietnia rozpoczęły się zajęcia na bezpłatnych studiach podyplomowych Doradca rodziny.

Uczelnia nasza, po raz kolejny, otrzymała zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą Organizacja i realizacja dwusemestralnych podyplomowych studiów doskonalących Doradca rodziny. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Wartość dofinansowania wynosi 200 000,00 zł. 

Studia podyplomowe Doradca rodziny skierowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które zamierzają nabyć lub udoskonalić wiedzę i kompetencje w zakresie wsparcia dziecka i rodziny w sytuacji zagrożenia lub pojawienia się problemów natury opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, mogących prowadzić do wykluczenia społecznego.

Nauka na studiach trwa dwa semestry, od kwietnia do grudnia 2023 r. Program dydaktyczny obejmuje  295 godzin zajęć, w tym 50 godz. praktyk w zakresie doradztwa. Praktyki realizowane będą w trzech instytucjach: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (20 godzin), Sądzie Rejonowym w Legnicy – w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej (10 godzin) i w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy (20 godzin).