Wydarzenie

Interdyscyplinarny wymiar zdrowia w kontekście Covid-19

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zorganizował Międzynarodową Konferencję pt. „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia w kontekście Covid-19”. W dwudniowej Konferencji brali udział pracownicy naukowi, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci - z całej Polski, Niemiec, Słowacji. W czasie pandemii powstało wiele badań, pojawiło się wiele nowych doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących wpływu koronawirusa na ludzkie zdrowie i funkcjonowanie. Pandemia miała wpływ nie tylko na pacjentów, ale też na osoby, które zajmowały się chorymi, np. personel medyczny, rehabilitantów, dietetyków. Podczas Konferencji prelegenci z różnych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami na ten temat.

Patronat honorowy nad Konferencją objął prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy. Partnerami Konferencji byli m. in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Medyczne Dol-Med, Polskie Towarzystwo Higieniczne PTH, Polska Rada Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.