Wydarzenie

Szkoleniu z zakresu kryminalistyki

W pracowni kryminalistyki w Collegium Witelona analizowano plamy krwawe.

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, 22 maja wzięli udział w szkoleniu z zakresu kryminalistyki. W pracowni kryminalistyki w Collegium Witelona analizowano plamy krwawe, występujące na miejscach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Praktyczne zajęcia poprowadził  mgr Edward Polakiewicz - specjalista z  zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie pracy zawodowej m.in. jako biegły sądowy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tematyka szkolenia obejmowała systematykę śladów biologicznych w kryminalistyce, sposoby ich ujawniania oraz metody technicznego zabezpieczania. Dopełnieniem szkolenia był praktyczny warsztat mechaniki powstawania plam na podłożach, ich układ naniesiony przez ciało w ruchu, z miejsca, z różnych wysokości i przy wykorzystaniu różnych narzędzi.