Kontakt Uniwersytet Trzeciego Wieku

mgr Wiesława Górska

budynek D, pokój 14

Tel. 76 723 23 62

e-mail: utw@collegiumwitelona.pl

 

Aktualności