Aktualność

Ośrodki kuratoryjne po latach wracają do łask

W wydaniu Gazety Prawnej z dn. 17.05.2023 r. ukazał się artykuł pt. „Ośrodki kuratorskie po latach wracają do łask”. W ramach procesu rozbudowy ośrodków kuratorskich w Legnicy utworzono pierwszy w Polsce ośrodek kuratorski mieszczący się w budynku uczelni wyższej - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Jest to ewenement na skalę kraju! 

Tak ścisłe powiązanie uczelni wyższej z ośrodkiem kuratorskim już dało niespodziewane efekty, ponieważ nieletni przychodzący do placówki podkreślają, że nie idą do ośrodka, tylko „na uczelnię”, co zmienia postrzeganie placówki resocjalizacyjnej w ich oczach, a ponadto nie stygmatyzuje ich. 

18 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy w Ośrodku Kuratorskim nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, którzy chętnie włączyli się działania na rzecz wsparcia nieletnich, którzy przychodzą do ośrodka. 

Witelonka zachęca do lektury artykułu oraz zaprasza kolejnych chętnych studentów, którzy chcieliby się zaangażować w pomoc na rzecz młodzieży, będącej pod opieką Ośrodka, poprzez np. udzielanie korepetycji. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc, proszeni są o kontakt pod adresem pawel.kobes@collegiumwitelona.pl