Aktualność

XIII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

Collegium Witelona jest współorganizatorem XIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej!

Pierwszy etap odbędzie się 21 marca w sali E1 o godz. 8:30. W pierwszym etapie Olimpiady weźmie udział cała grupa studentów 3 roku kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia.

Studenci w ramach pierwszego etapu - jednocześnie w 13 uczelniach - rozwiązują test jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań. Po zakończeniu testu zostanie wyłonionych 5 studentów z najlepszym wynikiem, którzy wezmą udział w kolejnym etapie Olimpiady. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!